Nina Hellström

Fotograf & Kreatör

Skapande verksamhet

Som kreatör arbetar jag med varierade material och tekniker.

Jag har en konstnärlig bakgrund och mångårig erfarenhet av alltifrån undervisning i bild, fotografi och handledning av workshops, för människor i alla åldrar. Arbete med att bygga utställningar för bl.a. Örebro Läns Museum, och Skoindustrimuseet i Kumla. Arbete inom teaterverksamhet med ljusteknik, scenarbete och som värdinna. Samt varierade kreativa uppdrag och projekt med att tex illustrera, texta skyltar, bygga figurer, modeller och målningsarbete, redesigna, sy och laga, musicera. Välkomnar både konstnärliga uppdrag och kan skapa olika produkter på beställning.

Scrolla så får du läsa mer om mina workshops  och annat skapande och inspiration som jag erbjuder!

Workshops

Jag handleder människor i alla åldrar i kreativa workshops för kropp och själ. Brinner för att förena mänskliga möten med kreativa aktiviteter, med mål att inspirera till skapande, främja gemenskap och  ökad levnadsglädje, med varierade medel. Workshops för allmänhet, och för riktade målgrupper/arbetsplatser. Nedan finner du mer information till riktade målgrupper, men workshops till allmänhet förekommer på varierade teman.

Jag har mångårig erfarenhet som lärare i kreativa ämnen, och av att handleda barn & unga, personer med olika funktionsvariation, samt vuxna och seniorer. Individ- och gruppanpassar aktiviteter efter målgrupp och önskemål. Arbetar lyhört, respektfullt och nyfiket. Insatt i PFA (Pedagogiskt Förhållnings- och Arbetssätt).  

Hör av dig, så hjälper jag Dig/Er med en anpassad aktivitet!

Kulturkraft

KULTURKRAFT I ÖREBRO LÄN: Vi utforskar och pratar om begagnade materials olika styrkor och svagheter, och vikten av att använda befintliga material för att spara på jordens resurser och redesigna dem till något nytt. Möjligheterna är oändliga. Deltagarna får förslag och exempel på vad de kan skapa, men också fria händer att skapa något personligt unikt. Vi arbetar främst med textilier/pappersmaterial/återbrukade förpackningar. Aktivitet och upplägg anpassas i samråd inför vår workshop efter önskemål från skolan/verksamheten. Individ-/ klassanpassas efter deltagare och lokal. Vi kan ses en gång eller vid upprepade tillfällen. Fokusera smalt på färre återbrukade materialval och med ett specifikt mål, eller låta workshopen vara bred och fri. Fokus är att  få upp ögonen för materialen vi redan har ikring oss, och se möjligheter i dem, samt inspirera och aktivera deltagarnas kreativa förmåga, samt öva upp fingerfärdighet.

Hör av dig om du har frågor, eller läs mer på ”Kulturkraft”:

Kulturkraft Örebro Län

Kreativ Senior

KREATIVA WORKSHOPS FÖR SENIORER

Att behålla kropp och sinnen aktiva, är avgörande för att känna sig levnadsglad även på ålderns höst. Det främjar livsglädjen och lusten att fortsätta göra saker som ger mening. Stimulerar hjärnans aktivitet och motiverar till rörelse, rehabilitering/ habilitering. Att göra saker tillsammans med andra, är också avgörande för att känna sig meningsfull.

Musik kan väcka minnen till liv. Underlätta promenad, träning och öka rörelselust. Att få använda händerna, skapa något med dem… och ägna sig åt skapande aktiviteter gör livet rikare.

Jag erbjuder varierade kreativa aktiviteter som passar målgruppen och anpassar dem efter verksamhetens/ deltagarnas önskemål. Vi fokuserar på att skapa lustfyllda aktiviteter för dem som individer och grupp, där det viktigaste är att vi har trevligt tillsammans och vågar prova/ försöka tillsammans. Teman kan vara t.ex. Att teckna & måla, Sjunga & spela, Pyssla & skapa, Natur & odling m.m.

PROGRAM, INSPIRATION & FÖRELÄSNINGAR

Jag erbjuder musikprogram för och med seniorer, där jag sjunger och spelar gamla visor och låtar från förr. Det blir skillingtryck och gamla visor av varierat slag, samt allsångsvänliga sånger, som Evert Taube m.m. Jag spelar främst fiol, men det kan också bli lite dragspel.

Det går även boka föreläsning och samtal för personalgrupper i verksamheter, om hur vi kan finna kreativa lösningar för att skapa och motivera aktivitet av seniorer, till mer livsglädje och habilitering, samt en lustfylld verksamhet.

Jag är utbildad undersköterska med 13 års erfarenhet av äldreomsorg, samt mångårig erfarenhet av allehanda sjukdomsbilder, diagnoser, demens, samt funktionsvariationer av varierat slag.

Är med i folkmusikgruppen ”Qvinnfolk”,  som kan bokas för spelningar.

Hör av dig, så hjälper jag dig/Er med en anpassad aktivitet för er målgrupp!

Funktionsvariation

FUNKTIONSVARIATION

Jag handleder workshops för personer med funktionsvariation av varierat slag. Vi anpassar aktiviteten efter verksamheten och deltagarnas individuella och gruppens förmåga och önskemål. Vi fokuserar på att ha trevligt tillsammans medan vi skapar, tecknar eller målar efter förmåga.

Personal som känner deltagarna deltar i aktiviteten. Det kan bli väldigt fina och överraskande resultat. För någon som inledningsvis kanske tycker det är en utmaning bara att se två färger mötas på samma papper, kan det bli en spännande utveckling och en fröjd att ses flera gånger, och kanske få mod och lust att så småningom fylla hela pappret med härliga färger. Andra deltagare har kanske tecknat, målat eller pysslat länge och är redan talangfulla konstnärer, och får möjlighet att skapa fler fina verk. 

Hör av er, så finner vi en lämplig aktivitet för just er!

Kreativa Aktiviteter, produkter och tjänster:

* KONST & UTSTÄLLNINGSBYGGE– Jag har genom åren jobbat med utställningsarbete  av olika slag, och kan skapa olika alster på beställning. Jag har byggt alltifrån dockor i naturlig storlek till Länsmuseet och Skoindustrrimuseet i Kumla. Målat en modell av Örebro Slott i storlek 2 x3 meter och skapat pappmodeller av byggnader efter förlagor. Målat tapet-våder efter förlagor, textat montrar, kartor och skyltar för olika placering i länet, samt renoverat, byggt upp och justerat/renoverat gamla befintliga modeller. Assisterat hängning av flertalet konstutställningar. Skapade bl.a. mini-utställningen ”Gardinens historia”, för att fira gardinens 400-åriga historia 2017, som styrelseledamot i Svensk Form i samarbete med Örebro Läns Slöjdförening, Örebro Slott.

* FÖRELÄSNINGAR – Om kreativt skapande, om mina erfarenheter som frilansfotograf och kreatör. Om att våga se livsresan som målet. Om hållbarhetsfrågor och om ReDesign. Om att se möjligheter istället för svårigheter, och i positivt tänkande. Om positiva förändringsmöjligheter i verksamheter, samhälle och i mänskligt bemötande. Om att ”redesigna ett kalhygge” (se nedan).

* REDESIGNA ETT KALHYGGE är ett projekt jag ägnar mig åt på ledig tid, på grannägd mark, vid mitt fritidshus i skogen. Engagerad i Skogsgruppen – Örebro (Naturskyddsföreningen), där jag lär mig mer om skogen och biologisk mångfald. Det går också boka mig för att berätta om mitt projekt om att ”redesigna ett kalhygge”, samt för att samtala och inspirera till en klimatvänligare vardag. Hur vi med små medel kan göra viktiga insatser som gör skillnad.

* SÖMNAD & REDESIGN – Jag åtar mig sömnadsuppdrag, främst enklare justeringar och lagningar av textilier, som gardiner t.ex…. samt synliga lagningar av plagg. Säljer även och tar upp beställningat på egna ReDesignade alster av återbrukade textilier och pappersmaterial, t.ex. tygkassar, förkläden och askar m.m.

* MUSIK – Sjunger och spelar, och uppmuntrar till Jam. Komponerar en del egen musik och erbjuder framträdanden med gamla visor och musik från förr, med varierade äldre visor, fiolspel och dragspel. Har en rik vis-skatt i arv efter min mamma, kulturprofilen Lena Hellström, som bl.a. visforskade på 1980-talet. Kan bokas för framträdanden, samt visutlärning. Spelar i folkmusikgruppen ”Qvinnfolk”, som går att boka för spelningar. Det mesta av mina egna kompositioner är ännu ej inspelat eller dokumenterat, men jag har bl.a. komponerat ett pianostycke, som blev med i TV-dokumentären ”Ester-Maria”.

Välkomnar dig att höra av dig om du har funderingar eller frågor, eller ett projekt där jag ev kan bidra med kompetens och erfarenhet. 

Vi höres!

Nina

QVINNFOLK

Musikbandet "From Away"

Qvinnfolk spelar på Folk at Heart 2024 på Scandic Grand Hotel Örebro

5 januari kl 22.30 på hotellrummet ”Shirley: Folk”

6 januari kl 19.00 i lokalen ”Ingrid”

Varmt välkomna!

QVINNFOLK facebook