Nina Hellström

Fotograf & Kreatör

Text

DET SKRIVNA ORDET, REPORTAGE OCH TEXTER

Böcker och ordens makt har alltid faschinerat mig. Hur de berör och kan förändra vår världsuppfattning. Att alla dessa ord kan få oss att skratta, gråta, få inspiration, eller förflytta oss in i andras fantasivärldar. De kan förändra individer, samhälle och öka förståelsen för varandra som människor, och dessutom för andra tider, kulturer och ge perspektiv på våra liv och vår verklighet. Ord har dessutom makt. Så vi bör använda dem omsorgsfullt.

Jag skriver dagligen. Det blir alltifrån reflektioner, dikter och sånger, krönikor, reportage och artiklar, samt novelltexter m.m. Oftast på eget bevåg i varierade former, men jag åtar mig även skrivande frilansuppdrag, som t.ex. reportage i sin helhet, med både text och fotografi/ illustration, när kunden önskar och det fungerar, beroende på sammanhang.

Jag skriver på en ”Coffe-table-roman”, som jag samlat material till under de senaste åren. Den handlar om det vackra men även svåra arbetet som råder inom hemtjänsten. Om underbara ljusa mänskliga möten, men också glimtar av helt galna förutsättningar för personalstyrkan, som ständigt försöker lösa arbetsdagen på bästa sätt tillsammans trots begränsade resurser. Förhoppningsvis blir denna bok klar inom en snar framtid.

Hör av dig om du vill veta mer, eller om du önskar både fotografier/ illustration och text till ett reportage!